‘dokumentum’ címkével ellátott bejegyzések

Budapest Fuvola Akadémia - 2016

2017 04 09

beszámoló

Itt olvasható:

Közzétette: Czeloth-Csetényi Gyula – 2017. március 22.

dolgozatok - Ittzés Gergely: A többszólamú gondolkodás szerepe…

2017 01 24

…a fuvolajátékban.

Ittzés Gergely érthető módon a modern fuvolázással kapcsolatos témát választott, de a dolgozat és szerzője ennél messzebbre, jobban mondva mélyebbre lát. A téma nagyon izgalmas, mert a hangszerünkkel kapcsolatos többszólamú gondolkodás módot állítja vizsgálódásainak középpontjába. Álljon itt néhány gondolat felütésként:
Szerencsére találkoztam olyan fuvolás mesterekkel (pl. Matuz István és Auréle Nicolet), akik a fuvolairodalom interpretációs problémáit összhangzattani szempontok figyelembevételével kezelték; sokat köszönhetek továbbá Madarász Iván akadémiai elméletóráinak, továbbá kamaratanáraimnak, Kurtág Györgynek és Rados Ferencnek, akik nem támogatták a harmóniákkal mit sem törődő konvencionális fuvolás magatartást. Ők indítottak el azon a hosszú úton, amely végül e doktori értekezés megírásához vezetett…

Majd így folytatja:

Abban a reményben választottam doktori témául a többszólamú gondolkodás szerepét a fuvolajátékban, hogy a tárgyban való elmélyedés segít bizonyos összefüggések tisztázásában, és hogy a koncepció részletes ismertetése révén gazdagítani tudom az interpretációs gyakorlatot“.

Íme a dolgozat:

http://www.ittzesgergely.hu/sites/ittzesgergely.hu/files/docs/Ittzes_TobbszolamuGondolkodas.pdf

A bejegyzésnek nem csak az ad aktualitást, hogy megpróbálom felújítani az ősszel elakadt dolgozatok sorozatomat, hanem az is, hogy Ittzés Gergely január 20-21én adott koncertet és mesterkurzust az Egyesült Államokban - lásd fent a képe, és ezt a linket.

FLOUBLE

2012 04 04

Azt hiszem rövidesen új szót kell megtanulnunk - hála Ittzés Gergelynek. Előkészületben a FLOUBLE elnevezésű szoftver, amely a fuvola kettősfogásait teszi könnyebben elérhetővé és alkalmazhatóvá a fuvolások és a zeneszerzők számára egyaránt. A program a Gergely által már sok évekkel korábban publikált kettősfogástáblázat elektronikus és bővített változata. (Amennyire tudom ez az egyetlen ilyen fejlesztés a  világon; az egyedüli, célját tekintve hasonló a “The Virtual Flute” , Andrew Botros fejlesztése, amely az ausztráliai “The University New South Wales” oldalán fut ).  Ittzés Gergely éppen ezekben a hetekben tart előadásokat a szoftverről külföldön több helyen is. Az új programmal kapcsolatos előadás írásos anyaga az ő oldalán érhető el:

null

A következő cikk ebben a témában->

Hogyan gyakoroljunk?

2012 02 03

Itt olvasható egy “örök klasszikus”: Kovács Sándor - Hogyan gyakoroljunk?

Hírek

2011 01 11

Ma 10 éve, hogy Elek Tihamér nincs köztünk. (Klikk a képre:)

Ma is az ő általa készített fejen játszom:

Egy új dokumentum

2010 06 01

Legalul az oldalon egy új dokumentum.

és találtam egy jó kottát:
Sonates (Flûte) / J.B. de Boismortier (Œuvre 19)