‘Böhm’ címkével ellátott bejegyzések

“Fuvolák és fuvolaművészet Theobald Böhm előtt”

2018 10 29

…a Parlando novemberi számában

A cikkem - amelynek élő, szóbeli változata a Bicskei Regionális Fuvolás Találkozó alkalmával hangzott el 2018 tavaszán - gyakorlatilag a Böhm-fuvola és metodikájának kialakulása Magyarországon című korábbi anyagom folytatása, és mint ilyen, nagyon rég várakozott arra, hogy elkészüljön és megjelenhessen.

A bicskei találkozó szervezőinek köszönhetem, hogy felkérésükkel felgyorsították a cikk elkészültét, mert végül is úgy alakult, hogy a szóbeli előadás és az írás párhuzamosan készült, és, bár lényegét tekintve a két anyag azonos még is tartamilag kicsit eltér egymástól - már csak az írásos és a szóbeli változat természete miatt is. Terveim szerint, a nem túl távoli jövőben egy képekkel társított hanganyag láthat majd napvilágot.

De maradjunk az új cikknél, amelynek címe: Fuvolák és fuvolaművészet Theobald Böhm előtt - itt olvasható és a Parlando novemberi számában jelent meg.

Néhány felütést idézek kedvcsinálóként:

“Noha a téma rendkívül gazdag és szerteágazó – szinte beláthatatlan területről van szó - igyekeztem a magyar vonatkozásokat is kiemelni annak érdekében, hogy jobban érthetővé váljon a hazai fuvolametodika kialakulása is, illetve azok a tényezők, amelyek ezt a folyamatot formálták.”

Kényes kérdéshez érkeztünk. A 19. század fuvolaművészinek kompozícióról az utókor nem késlekedik sarkos ítéletet mondani, nevezetesen: ezek a művek messze elmaradnak a zenetörténet fő sodorvonalától, és szinte valamennyi az „üres” virtuozitás fitogtatására készültek – ezzel kijelölésre kerül e kompozíciók metodikai értelemben vett értéke is. Ezzel párhuzamosan felvetődik az a kérdés, tudniillik miért kerülték annyira szembetűnően a zenetörténet formálásában élenjáró zeneszerző-géniuszok a fuvolát a 19. század folyamán? A gyors és pontatlan válasz erre az, hogy a hangszer túl primitív volt a vezető zeneszerzők törekvéseihez. A fentiek ismeretében ez az állítás aligha tartható.”

“Ilyen módon bár merre is billent a fuvolametodika mérlege a későbbiekben – mert bár időszakonként változik a barokk és a modern zene aránya – de a 19. század mindig háttérbe szorult. Ugyan akkor könnyű belátni, hogy nem csak játéktechnikai értelemben megkerülhetetlen e korszak, hanem zenei kifejezés és hangideál szempontjából is döntő folyamatok zajlottak ekkor, ebben a tekintetben igen fontos szem előtt tartani, hogy a 19. század fuvolazenéjére ne csak technikai értelemben gondoljunk, hanem a színes, zenei kifejezés értelemben is.”

“A Böhm-fuvola megjelenésével alapvetően megváltozott a helyzet, de nem egy csapásra. A játéktechnika leegyszerűsödése, az „egy fogás-egy hang” elvéből ered, – amely végeredményben a Böhm-fuvola sajátossága, és amely e modellel jelent meg – minimalizálódott a hang- és hangnemszínezés lehetősége (vagyis homogenizált lett a hang). De ilyen módon lehetőség nyílt nem csak egy egyszerűbb módon tárgyalható és könnyen leírható metodika létrehozására (jelesül a francia fuvolaiskola írott anyagairól van szó), de lehetőség nyílt a szemlélet könnyebb terjesztésére, exportjára is.

Theobald Böhm születésnapján

2013 04 09

1794. április 9-én született Münchenben a tizenkilencedik század nagy fuvolagyártója és fuvolistája, aki emellett zeneszerző és feltaláló is volt. Atyja aranyműves volt, s Theobald autodidakta módon kezdett egyenes fuvolán játszani. Tizenhat éves korában már elégedetlen volt hangszerével, ezért egycsapos fuvoláját a drezdai Grenser hangszerének mintájára négy gyűrűs billentyűvel látta el. Ekkortájt Böhm Johann Nepomuk Kapeller ötlete alapján megpróbálkozott egy kilenc gyűrűs, illetve fedeles billentyűvel ellátott, mozgatható arany-ajakrészes darabbal is. Ugyancsak ettől az évtől kezdve Kapeller irányításával tanult két éven keresztül. Ekkor kinevezték Böhmöt az Isartortheater fuvolistájává, emellett aranyművesként kereste kenyerét. 1818-ban a müncheni királyi udvar fuvolistájává választották, 1821 és 1831 között számos európai koncertturnén vett részt. Szólista virtuózként azonban nagyobb sikereket ért el: csodálták zenei érzékét és fuvolájának lágy hangját. Komponált is, művei kizárólag fuvolára íródtak: concertók és virtuóz darabok. Kortársai között népszerűek voltak, mára feledésbe merültek. 1831-ben hallotta fuvolázni Charles Nicholsont Londonban, s hangereje Böhmöt további kísérletezésre ösztönözte: ekkor fejlesztette ki a tizennégy lyukú fuvolát, a Böhm-fuvola első modelljét. Böhm iparprivilégiumát 1839-ben Grevének adta el, aki ezután készülő fuvoláit Boehm & Ggreve jelzettel látta el. 1834–35-ben Böhm fuvolája Münchenben egy kiállításon ezüst-díjas lett, immáron hengeres furattal. 1838-ban Buffet számos módosítással szabadalmaztatta az új típust. Böhm konferenciákat tartott, majd 1845-től akusztikát tanult Schafhäutl-től, s az ott szerzett ismerteteket újabb fuvolatípusaiban használta fel. A modern fuvolák mechanizmusának alapját Böhm fejlesztette ki. Ezüstfuvolái különböző kiállításokon kivétel nélkül arany- és ezüst-díjakat értek el. Könyveket is publikált a fuvolajátékról. Böhm 1881. november 25-én halt meg Münchenben.

Theobald Böhm

ANDANTE

Zongora:

Fuvola:

Schubert-Theobald Böhm - Gute Nacht

2013 01 30

Theobald Böhm zsenialitását nem csak a fuvolaépítés területén fejtette ki, hanem komponista ként is jeleskedett. Művei sorából kiemelkedik az a 6 Schubert dal átdolgozást, amelynek első darabját, a “Gute Nacht”-ot itt hallhatjuk.

Böhm az alábbi dalokat dogozta fel a kötetben: Gute Nacht, Der Lindenbaum, Das Fischermädchen, Ständchen, Am Meer, Die Taubenpost.

A darabot a 435ös számú Louis Lot fuvolán hallhatjuk (1859), a zongora pedig Chopin saját Pleyel hangszere (No.13819), mindkét instrumentum a Cobbe Gyűjteményből való.

Elizabeth Walker által használt fuvola “Dorus G#” billentyűs, és hangolása a = 443. A fuvola eredeti tulajdonosa Mr. Nauwelaers volt, aki Lyon Theatre Orchestra fuvolása ként tevékenykedett.

A zongorista Richard Shaw.

Sound Engineer — John Hadden
Film Production– First Creative Ltd

http://www.sheetmusicplus.com/title/Schubert-Lieder-6/5510467#
null

Kapcsolódó cikkünk:

null

Még érdemes az átdolgozást összevetni ezzel a videóval: Schubert-Liszt Gute Nacht