Kazuo Fukushima – Requiem (2.rész)

Nos, miután múltkor a minimum alapismereteket megszereztük a darab keletkezésének körülményeiről, rátérhetünk a 47 ütemes kompozíció elemzésére, amely során Fábio Henrique Viana Requiem, para flauta solo, de Kazuo Fukushima: uma análise interpretativa című tanulmányára támaszkodok, az elemzés a XVI Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (Az Országos Zene Kutató és Posztgraduális Tanulmányok Szövetségének XVI. Kongresszusa) hangozott el 2006-ban.

Fukushima fiatalon kiemelt figyelemmel tanulmányozott két tradicionális műfajt, a gagaku-t és a shomoyo-t  (buddhista ének) – mindkettőnek döntő jelentősége van a műben, de a barokk retorika is megjelenik. A mű három részre tagolódik és ezen belül is jellegzetes szakaszokból áll, amelyet fermata-k, csendek tagolnak, valamint az egyes szakaszok is jellegzetes felépítésűek.

Nézzük milyen sorozatokat használ fel Fukushima:

Alap-reihe, rák-fordítás, tükör-fordítás és rák-tükör fordítás:

A kottában pirossal jeleztem a reihe-határokat, kék feliratokkal az egyes zenei szakaszokat. A darab első 3 üteme lényegében a “Mottó” vagy “Felvetés“, amely elhelyezi a hallgatót a témában – azaz a gyász gondolatkörét ragadja meg melodikus módon. Az első szakasz további ütemeit visszafogott dinamika és un. “egyhang” technika jellemzi, egészen addig amíg el nem érjük a  “Sirató” szakaszt a 14-18 ütemben, ahol erőteljes dinamika mellett a harmadik oktáv hangjai szólnak. A szakasz extrém erős, ffff háromvonalas, frullato Á hang, illetve a vele kontrasztáló ppp egyvonalas Ász hang zárja le.

Azt követi a “Bánat“  szakasz, ahol lefelé hajló, kicsiny, panaszos intervallumokat hallunk szintén “egyhang” technikával. A 24. ütemtől kezdődően újabb “Sirató” indul (itt lépünk át a második oldalra), amelyben számos ismétlődő motívum feltorlódása után jutunk el a fff kulminációs pontig a 30. ütemben, amelyet a szintén erőteljes, de melodikus 31. ütemmel záródik.

Újabb “Bánat” szakaszhoz érkezünk el, ahol újra a lefelé hajló motívumok dominálnak. A 37. ütemtől egy hosszabb, “Kérdés” jellegű szakasz kezdődik, amely a “Válasz“-t is megkapja a 42. ütem kétvonalas Á üveghangjával kezdődően. A “Válasz” mindössze 4 hang, amely a háromvonalas, fermata-val ellátott C-n végződik. Ezt követően a melodikus lezáró jellegű “Requiem” szakasszal végződik a mű.

Még megfigyelhetünk egy érdekességet: a Tükör-reihe utolsó hangja kétvonalas Ász, de ez egyben a Rák-reihe első hangja is (38. ütem utolsó hangja) – a piros elválasztó jelet a szóban forgó Ász hang elé tettem, noha ez a hang mindkét reihe-hez tartozik.

Az utolsó szempont, amellyel megközelíthetjük a darabot az aranymetszés használata a szakaszok méretezését illetően Az Requiem összesen 47 ütemből áll, ha ezt szorozzuk az aranymetszés arányszámával  (47 x 0.618) 29-et kapunk, amely a 2. és 3. rész együttes számát jelenti – vagyis az a rész, amely az első oldalon a 19. ütemben kezdődik és a “Bánat” szakasz, illetve a Tükör-reihe indítása. Ugyanezzel a számmal (29 x 0.618) 18-at kapunk, a 2. rész összes ütemét – a fent említett 19. ütemtől a második oldal, 36. ütem fermata-ja a “Kérdés”  előtt.  Ezt az eljárást folytatva a 18-as számmal (18 x 0.618)  11-et kapunk, ami közelítőleg megfelel az 1. rész méretének, azaz az első oldal harmadik sor végének.

Tehát: Requiem – 47 ütem

2.+3. rész – 29 ütem

2.rész – 18 ütem

1.rész – 11 ütem

Az aranymetszéssel teljessé vált Fukushima azon törekvése, hogy a nyugati kompozíciós gondolkodásmódot – modern és régit is – a maga teljességében elsajátítsa, ebben az értelemben szólófuvolára írt műve valódi mesterdarab, amely önmagában zárt, koherens mű, nyugati konstrukciójában jellegzetesen keleti tartalmat jelenít meg, végső soron egyfajta híd a két kulturális régió között.

Itt következik a mű saját előadásomban, koncertfelvételen, 2011.

Eberhardt Blum az összes Fukushima művet felvette:
https://www.eberhardblum.org/eberhardblum-org-english/discography/japan/

Első rész: itt található.

Posted in Napról-napra | Tagged | Leave a comment

Bernstein – Halil

Megmondom őszintén, amikor először meghallottam a művet mindenkire gondoltam, csak arra nem, hogy a szerző Leonard Bernstein. Erre egyébként maga a szerző meg is adja a választ. A 80-as években keletkezett darab koncepciója több szálon is csatlakozik a mostanában tárgyalt Fukushima műhöz. Egyrészt előkerül a 12 fokú technika, valamint a háború, másrészt itt is a lélek és annak megnyugvása a vezérfonál. De jobb ha Bernstein beszél erről:

“Ez a mű „Yadin szellemének és elesett testvéreinek” szól. Az ajánlás Yadin Tanenbaumra, egy tizenkilenc éves izraeli fuvolaművészre utal, akit 1973-ban, zenei tevékenységének csúcsán halt meg tankjában a Sínai-félszigeten [Yom Kippur háború].

A Halil (a héberül „fuvola”) formálisan nem hasonlít semmilyen más általam írt műhöz, zeném nagy része a tonális és atonális erők közötti harcra épül. Ebben az esetben ez a küzdelmet, úgy érzem, a háborút és háború fenyegetését, az élet elsöprő vágyát, valamint a művészet, a szeretet és a béke reményének vigaszát jelenti. Ez egyfajta éjszakai zene [Nocturne], amelynek nyitó szakasza dodekafon eljárással készült és eljut a kétértelműen diatonikus végső kifejletig, amely az éjszakai képek folyamatos konfliktusa: vágyálmok, rémálmok, nyugalom, álmatlanság, éjszakai rémek és maga az alvás, mint a Halál ikertestvére. Soha nem ismertem Yadin Tanenbaumot, de ismerem a szellemét”.

Leonard Bernstein 1976-ban hallott Yadin történetről Izraelben, amely mélyen megérintette és nem fogadta el az apa felkérését, hogy művet írjon megrendelésre, hanem önként vállalta el a feladatot, a művet végül a Israel Philharmonic mutatta be 1981-ben.

Következzék néhány kottakép a videó elé:

Bernstein – Halil for Flute, strings and percussion. A fuvolaszólót Maria Fedotova játsza

Posted in Napról-napra | Tagged | Leave a comment

Kazuo Fukushima – Requiem (1.rész)

Requiem (1956)
Mei (1962)
Shun-san (1969)

Voltaképpen a jelen bejegyzés egy 2018-ban készült posztom változata. Akkor lemondtam róla, hogy megírjam a cikket, mert rájöttem annyira kevés a 20. századi japán  fuvolaművekkel kapcsolatos alaptudás, hogy egészen az elején kéne kezdenem – tehát a japán kultúra alapismereteivel, illetve a történelmi kontextussal -  és a bejegyzés extrém hosszú lenne. Tehát az ötletet akkor elvetettem, de most újra elővettem és úgy döntöttem, hogy rövidített formában mégis kialakítok egy posztot Fukushima Kazuo Requiem című művéről, már csak azért is mert a kompozíció bizonyos tekintetben kulcsmű a modern japán fuvolazenéhez. Természetesen a rövidített forma miatt sok kifejezés, név nem lesz megmagyarázva, kifejtve, így elmarad Fukushima életpályájának teljes kibontása is. Így is gyakorlatilag két posztban kerül feldolgozásra a téma. A művet a saját felvételemmel illusztrálom majd a 2. részben.

Kazuo Fukushima

Kazuo Fukushima 1930-ben született Tokyo-ban, és – úgy tűnik – még a többi japán zeneszerzőhöz képest is zárkózottabb (fényképet sem találtam róla..), csak az utóbbi néhány évtizedben vált közlékenyebbé műveivel kapcsoltban. Ha jól tudom a  szerző ma is él, illetve nem tudok róla, hogy elhunyt volna.. Az ő esetében sajnos nem tudom maradéktalanul követni a Hosokawa és Takemitsu cikkekben lefektetett hármasságot, mert Fukushima harmadik, Shun-san (Győzedelmes tavasz) című művéhez elég kevés adalékot találtam. Ami a Requiem-et illeti -  bár nem tartozik a mű szorosan vett értelmezéséhez – de mindenképp különös egybeesés a magyar történelem egyik csúcspontjával párhuzamba állítható keletkezési dátum, valamint a zeneszerző (vezetéknév) nevének egybeesése a hasonló nevű prefektúrával, ahol 2011-es cunami földrengés, valamint annak nyomán a tragikus atomkatasztrófa történt a szintén Fukushima névet viselő erőműben. Mindenesetre ez jól példázza a művészet – esetünkben a zene – multidimenzionális természetét.

A japán társadalom és kultúra meglehetősen zárt  világ volt egészen a Második Világháború végéig. Igaz elkezdődött egy nyitás az Edo korszakot felváltó Mei koraszakban (igen, Fukushina-nak is van egy ilyen című szólófuvola darabja, nem véletlen!) amikor egyfajta modernizáció, nyitás indult el, persze igazi japános módon, azaz szigorúan ügyelve arra, hogy a történelmi és kulturális identitás ne sérüljön. Ennek a közeledésnek volt az eredménye Terschak Adolf látogatása a japán császár udvarában. A nyitás immár kényszerű és keserű módon akkor folytatódott, amikor Japán amerikai megszállás alá került. Talán ennek kapcsán ismerték meg a zeneszerzők Mozart történetét a Requiem-el kapcsoltban, és ennek nyomán születtek a hasonló című kompozíciók (Takemitsu-nál is megemlítettem az idevágó kulcsművet), amelyek nem csak a háború utáni lesújtott, vesztes helyzet művészi reflexiói voltak, hanem személyes nekrológok is, amelyben a szerzők az atomtámadás nyomán várható korai elhalálozásukat vizionálták.

Fukushima kezdetben lényegében autodidakta komponista volt, sok más pályatársához hasonlóan. 1953-ban csatlakozott a Toru Takemitsu és Joji Yuasa nevével fémjelezett, a korábbi posztban is említett Jikken Kobo összművészeti csoporthoz. 1961-ben részt vett a darmstadti nyári szemináriumon, illetve Cambridge-ben élt 1961 és 1962-ben, ezt követően pedig visszatért japánba, ahol professzor lett a Ueno-Gakuen Music School-ban Tokyo-ban. Fukushima művészetében megtaláljuk a japán tradicionális zene főbb gyökereit, így a No színházat és a Gagaku-t. Szívesen alkalmazta a modern fuvolát, amelyet shakuhachi technikával is használt.

A fuvolaszóló Requiem (1956) Fukushima második opusza. Arnold Schönberg (1874-1951) 1923-ban publikált Öt zongoradarabja, Op.23 után a dodekafon technika a nyugati zeneszerzés fontos, sőt egy ideig megkerülhetetlen eljárásává emelkedett. Bár a módszert Japánban már az 1930-as években ismerték, de csak mint elméletben tárgyalt kompozíciós eljárást, amelyről írások jelentek meg szakfolyóiratokban. A japán zeneszerzők csak az 1950-es években kezdték alkalmazni ezt a technikát. Fukushima első műve, a Poésie ininterrompue hegedűszólójának bemutatása után egyfajta alkotói válságba került, nehézségekkel szembesült kompozíciós karrierje folytatását illetően. Később, egy 1997-es koncert programfüzetben így fogalmaz: “Poésie ininterrompue bemutatója után nem találtam ötleteket munkám folytatásához. Elhagytam a Kobót [Jikken Kobo], hogy egyedül maradhassak és magam gondolhassak át minden.”

Keijirou Satoh 1955 júliusában, a Jikken Kobo kamarazenei koncertjén mutatta be első dodekafon művét, az Öt vers-et zongorához (1953). Akkoriban csak néhány japán zeneszerző volt jelen a Kobo-n kívül, úgy mint Makoto Moroi (szül. 1930) és Minao Shibata (1916-1996), akik szintén írtak dodekafon kompozíciókat. Zenéjük szigorú dodekafon eljárással készült, amelyet Anton Webern (1883-1945) és Arnold Schoenberg is alkalmazott. Ami Satoh-ot illeti ő viszont elkerülte a hagyományos, szigorú dodekafóniát, amelyet túlzottan objektív eljárásnak tekintett, ehelyett organikus módon manipulálta a rehie-t. Satoh megközelítése ihlette meg Fukushimát. Egy évvel a Satoh művének bemutatása után Joji Yuasa és Fukushima egy elméleti anyagot fedezett fel a Yamaha Music Company-nál, amelyet Ernst Krenek-től  (1900-1991) származott és a tizenkétfokú szerkesztésmódot tárgyalta. Tanulmányozták a leírtakat és e megközelítés alapján próbáltak új darabokat komponálni. Így született a Requiem, amelyet a szerző egyáltalán nem szánt nyilvános előadásra, hanem egyfajta “vizsgadarab” volt önmaga felé, hiszen ez volt Fukushima első kompozíciója, amely dodekafon technikával készült, illetve az első japán dodekafon eljárással készült fuvolamű. A technika teljes megértése és elsajátítása mutatkozik meg harmadik opuszában, az Ekagra-ban (1957), amely altfuvolára és zongorára készült.

A Requiem nyilvános bemutatása csak 1959-ben került sor. A mű prológként szolgált Fukushima Orpheus című színpadi művéhez, amely Orfeusz és Euridice történetét dolgozta fel Nô-színázi keretek között, egyesítve a klasszikus balett technikát és a hagyományos japán Nô drámát. Az Orpheus két színészt, kamarakórust és hét hangszert (fuvola, klarinét, zongora és vonósnégyes) foglalkoztat. Egyes források szerint a fuvolaszólót maga a fuvolázni tudó zeneszerző szólaltatta meg a bemutatón. Az Orpheus-t először 1959 januárjában mutatták be a “Két színpadi mű és kamarazene” című koncerten. Ugyanezen a koncerten Fukushima egy másik színpadi művét,  a Chu-u-t is bemutatták. (Ebből az un. három darab önálló kompozícióként is kiadásra került). A Requiem-et, mint szólófuvola művet először 1963-ban szólaltatta meg Stockholmban Severino Gazzelloni.

A Requiem japán címe Chinkonka. A Chinkonka elképzelése kissé eltér a nyugati rekviem-koncepciótól. A nyugati rekviem emléket állít a halottakra, és megnyugvást kínál a léleknek. Hagyományos japán szertartásként a Chinkonka megnyugtatja és letelepíti a halottak vándorló szellemét és lelkét. A háború alatt megélt tapasztalatai miatt Fukushima a holtak lelkét nyugtalan szellemnek tekintette, akiket meg kell nyugtatni. A Requiem-ről szóló feljegyzéseiben a szerző azt írja: A háború alatti felnövésem hatalmas hatással volt rám. A “chinkon” szónak két különböző jelentése van: “a szellemek felidézésére” és “a szellemek megnyugtatása”. Requiem-em karaktere közelebb áll a második jelentéshez. Ez valószínűleg annak az oknak köszönhető, amelyet korábban említettem [ti. háborús időben nőttem fel].

Ennyi lenne a mű háttere távirati stílusban. Vége az első résznek, a második részben már a konkrét elemzéssel foglalkozunk.

Folytatás következik…

Posted in Napról-napra | Tagged , | Leave a comment

Francia fuvolaiskolák a 18. században

Nemrégiben  jelent meg Balogh Vera francia fuvolaiskolákat tartalmazó sorozata. Az anyagot mostanra már mindenki ismeri, és alighanem ugyan annyira örül neki, mint én. Főleg azért, mert nem sokon múlott, hogy megrendeljem az iskolák reprint Anne Fuzeau-féle kiadását.  Jó tettem, hogy vártam, mert így sokkal többet kaptam, mint egy sima reprintet. Balogh Vera sorozata sokkal többet nyújt, mert magyarul, gondos fordításban olvashatjuk az anyagokat és bele se merek gondolni mennyi munka lehetett többek között azért is, mert a magyar szöveg az eredeti oldalakra lett beszerkesztve. Mindenesetre ez óriási lépés, hogy a Quantz mű mellett most már ennek a régiónak az anyagaihoz is könnyen hozzá tudunk férni.  Fontos még kiemelnem, hogy a Quantz Versuch-tól eltérően olyan tartalomról van szó aminek a kottaállványon a helye, mert rengeteg olyan gyakorlatot, szólót, duót találhatunk az iskolákban, amelyek akár már zeneiskolától is alkalmazhatóak. Ezért is tettem fel a pár kérdést Verának arról, hogy mik a további tervei.

Kedves Vera! Felmerült bennem két kérdés is: az egyik, hogy tervezed e hogy lefordítod a Hugot-Wunderlich-metódot is (ez éppen “kilógott” az általa beállított idő-intervallumból), valamint, hogy milyen nagyobb, hasonló munkád lesz a jövőben?

Balogh Vera: A Hugot-Wunderlich fordítását egyelőre nem tervezem. A 18. századi angol fuvolaiskolákat fordítom most a kutatótanári programom keretében. Hasonló kiadást tervezek belőlük, mint a franciákból. Kb. 2 év múlva kell kész lennem vele. A Verebi Végh családdal kapcsolatos anyagom is akkor lesz kész.

A Hugot-Wunderlichet nem tartod annyira “erősnek”, vagy egyszerűen más Nálad az irány most? Persze nem akarom, hogy bármit elmondj előre, ami meglepetés…

Balogh Vera: Ez a fuvolaiskola most nem annyira fér bele az időmbe, mert inkább még a 18. századra koncentrálok a fuvolaiskolák terén. Luke Heron, John Gunn, Lewis Granom, Jacob Wragg, F. Geminiani, Thomas Cahusac, Samuel Arnold stb. fuvolaiskoláit tervezem megjelentetni, a francia sorozathoz hasonló módon.

Egy ilyen nagy és tartalmas anyag esetében, hol és hogyan kezdjük a tanulmányozást? Kronológia szerint, vagy az ismertebb szerzőkkel érdemes kezdeni?

Balogh Vera: Véleményem szerint nem árt egyszer sorban átvenni az egészet, mert akkor látja az ember a változást, valamint, hogy a későbbi szerzők miket vettek át az elődeiktől. Ugyanakkor, ha bizonyos korszak darabjaihoz (barokk, rokokó, klasszika) keresi az ember az előadói gyakorlatra vonatkozó előírásokat, akkor célzottan az abban az időszakban keletkezett iskolákat kell levenni a polcról, legyen az ismertebb vagy sem.

Kedden Székesfehérváron  Verebi Végh Ignácz gyűjteményéből játszik Balogh Vera, a műsoron  szóló-duó-trió fuvolás művek csendülnek fel, a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum könyvtárában őrzött Verebi Végh gyűjteményből.

A hangversenyek linkjei:

http://traverata.hu/verebi-vegh-ignac-fuvolas-kottatara/
http://traverata.hu/koncertek/

Posted in Napról-napra | Tagged , | Leave a comment

Magyar szerzők • keleti inspirációk

Ma került adásba: Klimászné Varga Zsófia szólófuvola koncertje a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban.

További részletek itt.
Műsor:
Ittzés Gergely: Kettős rága
Gallai Attila: Meditációk I.
Baráth Bálint: Itako no arioso
Nagy Ákos: Ame no nori fue
Matuz István: Sakura, sakura

Posted in Napról-napra | Tagged , | Leave a comment

Hadicsel – újratöltve

Majdnem egy éve – az immár itt megszokott “látnoki” módon – írtam egy hosszabb posztot Hadik András (1710-1790) altábornagyról és a II. (Nagy) Frigyes (1712-1786), porosz királytól meglovasított elefántcsont fuvoláról, amely ma a Nemzeti Múzeumban látható. (Vagyis nem látható, mert csak a digitális gyűjteményben érhető el, itt).

A fuvola a Nemzeti Múzeum műtárgyai között is kiemelkedő helyet foglal el, készítője, Louis Cornet (ca.1678-1741 között volt aktív) Párizsban működtette műhelyét. Ott említettem meg, hogy a hangszer végül a piarista atyák adták tovább egymásnak generációról generációra, akik szerencsés módon valószínűleg fuvolázni is tudtak, és megőrizték a fuvolát az utókornak. A posztban arra is kitértem – itt olvasható: Hadicsel címmel – hogy talán egyikük, Cörver János (1715–1773) még Frigyes udvarában is megfordult és fuvolázott az uralkodóval.

Hadik András altábornagy és a Cornet fuvola

Az ok amiért ezt a témát újra elővettem az, hogy film készül Hadik vállalkozásából, “Berlin megsarcolásából” éspedig rekord költségvetéssel. Hogy miért most, és miért ezt a témát vette elő a filmgyártásunk fogalmam sincs, hiszen a magyar hadtörténet tele van a Hadikéhoz hasonló sztorikkal, százmilliárd forintot is el lehetne költeni és évtizedekig elegendő lenne a téma… Az kétségtelen, hogy Hadik hadművelete nem csak kiemelkedő akció a hadtörténetben, de a tábornagy pályaíve is példa nélküli , gyakorlatilag a Habsburg Birodalom hadügyminisztere és parancsnoka volt, ő kezdeményezte elsőként a jobbágyfelszabadítást és kegyelmet eszközölt ki a Moldvába menekülő székelyeknek – az ő nevét viseli Hadikfalva és Andrásfalva.

Már csak egy kérdés marad: szerepet kap-e a fuvola a filmben vagy csak a Mária Teréziának összeszedett 22 pár kesztyűig jutnak el az alkotók(?), amelynek története – szemben a fuvolával – máig nem bizonyított…  2022-ben megtudjuk.

Talán a film munkálatai ráirányítják a figyelmet a hazai közgyűjteményekben hervadozó fuvolákra, “akiket” kizárólag gumikesztyűs kezek érinthetnek, soha senki meg nem szólaltatja őket és avatott helyreállítás hiányában gondos felügyelet mellett enyésznek…

Posted in Napról-napra | Tagged , , | Leave a comment

Magyar szerzők, keleti inspirációk.

Olyan időszakban élünk, hogy van is koncert, meg nincs is… Klimászné Varga Zsófia koncertjének története mostanában eléggé ismerős lehet másoknak is, hiszen szinte lehetetlen akár csak néhány hónapra is előre tervezni bármit. Interjúalanyommal annak jártam utána hogyan lett egy tevezett koncertsorozatból streamelt esemény.

Klimászné Varga Zsófia: Ez eredetileg egy 4 koncertből álló mini turné lett volna a győri és a debreceni egyetem koncerttermében, illetve a gödöllői és a péceli zeneiskolában, valamint a váci konziban. A vírus miatt november óta halasztódott. Végül éltem az online lehetőséggel és elkészítettem a felvétel a Hopp Ferenc Múzeumban. A koncert kicsit ismeretterjesztő is, a kortárs magyar szóló fuvola-zenét szeretném a diákokhoz, hallgatókhoz közelebb vinni, címe:

Magyar szerzők, keleti inspirációk.

Ittzés Gergely – Kettős rága, Gallai Attila – Meditációk I., Baráth Bálint -  Itako no arioso, Nagy Ákos -  Ame no nori fue és Matuz István – Sakura, Sakura című művei alkotják a műsort. A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeumot a koncert tematikája miatt kerestem meg. (Utólag tudtam meg a 2017-es Japán Napok okán van némi átfedés, hasonlóság)

Hogyan jött/fogalmazódott meg a tematika ötlete?
Klimászné Varga Zsófia: Már általános iskolás koromban érdekelt a keleti kultúra, elsősorban a japán és az indiai. Előbbi talán onnan ered, hogy nagybátyám felesége japán, utóbbi pedig onnan, hogy családunk egy jóbarátja járt Indiában, sokat mesélt róla, illetve akkori párja tabla játékos volt, többször is játszott nekünk. A témában sokáig nem mélyedtem el jobban, míg végül a tanári és a művész MA diploma hangversenyeimen el nem játszottam egyet-egyet ebből a műsorból. Ekkor kezdtem „gyűjteni” a keleti zene inspirálta – elsősorban magyar – műveket. Még 2019-ben pályáztam az NKA-nál a kortárs-zenei pályázaton. Eredetileg oktatási intézményekbe vittem volna el a műsort, mert úgy éreztem, ezeken a műveken, tematikán keresztül közelebb tudom vinni a kortárs fuvolazenét a diákokhoz, hallgatókhoz.

Miután ezt meghiúsította a járvány, jött az ötlet az online koncertre – így jóval több fuvolát tanuló és fuvolazenét szerető emberhez tud eljutni a program – ez öröm az ürömben. Műsorszerkesztési és technikai okokból döntöttem úgy, hogy előre felvesszük a koncertet és később kerül adásba YouTube-csatornámon. A zeneművek előtt mindig lesz egy rövid ismertető az adott műről, de nem hosszú, mert tapasztalatból tudom, hogy érdemes rövidebbre fogni az online jelenlétnél. Ezt ellensúlyozandó a koncert Facebook eseményénél fogok részletesebb ismertetőket, elemzéseket megosztani a koncert előtt a könnyebb ráhangolódás és megértés érdekében.

A szerzőkkel személyes kapcsolatod is van? Netán tanácsokkal is elláttak?
Klimászné Varga Zsófia:Olyan szerencsés vagyok, hogy minden szerzővel van személes kapcsolatom, kettejüket (Ittzés Gergely, Matuz István) tanáromnak, mesteremnek is tudhatom, sőt, tőlük tanulhattam meg diploma hangversenyeimre ezeket a műveket. Jó érzés volt feleleveníteni az akkor együtt töltött órákat az újratanulás során. Gallai Attilát az Alkotó Muzsikusok Társaságának egy koncertje kapcsán ismertem meg, ahol először 4 fuvolára írt Meditációját játszottuk a Flautone Quartett-el. Születésnapi koncertjére kért fel a szólómű megtanulására három évvel ezelőtt. Baráth Bálinttal egy évig együtt jártunk Győrbe az egyetemre, Nagy Ákost egy fuvolás műveit felvonultató koncertje után ismertem meg a MetronómTető nevű kortárszenei sorozat egy alkalmán. Kettejükkel volt online konzultációm a felvétel előtt.

Végig fuvolán játszol, vagy lesz alt-fuvola is?
Klimászné Varga Zsófia:Ezen a koncerten csak fuvolával játszom, de tervben van ennek a projektnek a folytatása, ahol már kamaraműveket is játszanék. Én egyébként inkább basszusfuvolázok vagy piccolózok mostanában a kvartett miatt, de egy időben altfuvolán is játszottam.

“Ez a Studium – amely a Sakura, sakura című ismert japán népdal témájára épül – a Japán Fuvolás Szövetség 1989. évi kongresszusának tiszteletére készült, s a szerző előadásában e kongresszuson hangzott el először, Niigata City-ben. A felvétel 2020 márciusában készült”.

A koncert közvetítése május 22-én 19:30-kor lesz Klimaszné Varga Zsófia Youtube csatornáján: https://www.youtube.com/user/zsoifzsuzsi/featured.

Valamint a Facebook eseménylink: https://www.facebook.com/events/1908530969313115/

Posted in Napról-napra | Tagged | Leave a comment

“Life Let Us Cherish”

Még januárban vettem fel villámgyorsan Charles Saust (1773-1845) darabjának egy részletét, a témát és az első variációt, amikor éppen időm adódott. A szerző – német születésű fuvolás – 1795 és 1805 között élt Londonban és igen nagy tiszteletnek örvendett. Ismeretes ma is a Saust installációjú fuvola. Sajnos a kotta olyan sötét kinyomtatva, hogy egy hangot ki is hagytam, de majd készítek belőle jobb felvételt. Elsősorban a jó akusztikai környezet miatt is . A darab Blake gyűjteményében, a “Blacke’s Selected Beauties for the German Flute“-ban található és nyilvánvalóan úgy van megírva (az egész kiadvány), hogy barokk fuvolán is jól játszható. Ára egy dollár volt, ami igen vonzó lehetett a philodelphiai műkedvelőknek, mivel Blake kottakereskedése ott működött.

Charles Saust (1773-1845) ~ “Life Let Us Cherish” (Téma és 1. variáció) George E. Blake (1774–1871) “Blacke’s Selected Beauties for the German Flute

Posted in Napról-napra | Tagged , , | Leave a comment

Siegfried Benzon ~ Abschieds-Walzer, no.6

Siegfried Benzon (1793-1825) a 18-19. század fordulójának jellegzetes alakja lehetett, operaénekes (tenor), színész, hegedűs és komponista is volt. Szinte minden hangszerre írt, elsősorban tipikusan műkedvelőknek szánt kompozíciókat. Az alábbi keringők 1821 körül jelentek meg, és kollégámmal, Kozma Lászlóval vettük fel, akivel életem első barokkfuvolás koncertjét is adtam még 1995 körül.

Czeloth-Csetényi Gyula – barokk fuvola ~ Kozma László – gitár

Posted in Napról-napra | Tagged , , , | Leave a comment

Figyelem!

Felhívom a figyelmet, hogy a blog (http://www.czeloth.com/blog) és az oldalam (http://www.czeloth.com) valamennyi tartalma magántulajdon – fájlok, dokumentumok, stb – az ide tartozó linkekkel együtt. Ezekből bármilyen részletet közölni, idézni, vagy az ide mutató külső vagy belső linkeket használni, beágyazni az én írásos engedélyem nélkül nem lehet és jogi következménnyel jár. Mindez vonatkozik az általam működtetett valamennyi más oldalra is (Youtube, Soundcloud, Facebook, stb.).

“Miért?!” – kérdezheti a rémült Olvasó.

Az ok nagyon egyszerű. A blog lassan 12 éve működik, ezalatt az idő alatt saját jogán lett az, ami ma. Ma már nem kevés olyan tartalom van rajta, ami egyedi és sehol máshol nem fellelhető. A blognak nincs szüksége reklámra, – ez világosan látszik a látogatottsági adatokból – és gyakorlatilag versenytárs nélküli ezen a nyelvi területen, amely nem csak Magyarországot jelenti. Ha reklámot akarnék rajta futtatni megtehettem volna már rég, és ha reklámozni akarnám azt is megtehetném, mondjuk a saját Facebook profilom segítségével. De nem teszem, mert ez az oldal megáll így minden közösségi média segítsége nélkül.

Az itt található szakmai információk bárki okulását szolgálhatják, de nem használhatóak fel újra semmilyen formában engedély nélkül, még hivatkozásként sem. Ez pontosan azt jelenti, hogy megelégeltem az a hosszú ideje tartó tendenciát, hogy az itt található, gyakorlatilag hiánypótoló és egyedi anyagokat második fél használja fel bármilyen céllal, ahogy éppen eszébe jut.

Posted in Napról-napra | Tagged | Leave a comment