dolgozatok – Nagy Katalin: A kiterjesztett fuvolatechnika


(Kép forrása itt).

Az ehavi szakdolgozat feldolgozása kissé megkésett, sajnos nem ez az egyetlen cikk, ami megsínyli a portfólióírásomat – gyakorlatilag a blog alig működik mostanában. Pótolom tehát a mulasztást legalább részben. Nagy Katalin a fuvola modern lehetőségeivel foglalkozik részletes történeti és akusztikai áttekintés után:

http://docs.lfze.hu/netfolder/public/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/nagy_katalin/disszertacio.pdf

A mellékelt zenében Nagy Katalin a TeTraVERSI fuvolaegyüttes tagjaként játszik, Liszt Elfelejtett keringőjének kvártett változatát, Szabó Anita átiratában.

Két idézet kedvcsinálóul:
Az új lehetséges fogásvariációk lejegyzését és rendszerezését megkönnyítendő Matuz István kidolgozott egy lejegyzési módszert, mely sokban megkönnyíti a mindennapi gyakorlatot, a lehetséges fogáskombinációk kiszámítását, valamint áttekinthetővé teszi a variációk és az összefüggések leírását. Fogásjelölésében a fuvola hangnyílásainak pontos akusztikai megnevezéseit használta fel, melynek nagy előnye, hogy a cső egy adott ujjrend által létrejött állapota könnyen transzponálhatóvá válik. Ennek hasznát főképp a többeshangzatoknál látja a fuvolás, de természetesen akár a mikro-intervallumokhoz tartozó megfelelő fogás megtalálásakor is nagy segítségünkre lehet.” (…)

“Matuz következetesen az ujjrend kifejezést használja a korábban megszokott “fogás” helyett. Míg a klasszikus fuvolázásban megszokott fogások csak egy-egy pozíciót jelentettek a kéz és az ujjak számára, a modern technikák használatakor nem ritkán előfordul, hogy ujjainkat el kell, hogy vegyük az addig megszokott pozíciójukból, és a kívánt hangmagasság, esetleg hangszín elérése érdekében másik pozícióba kell, hogy kerüljenek”.

Liszt Ferenc: Elfelejtett keringő Nr.1 (Valse Oubliée). Szabó Anita átirata. Előadja a TeTraVERSI fuvolanégyes: Balog Evelin, Paczolay Judit, Nagy Katalin, Ittzés Gergely.
Kép – Lévay Jenő: Elfelejtett keringő Nr.1 (Valse Oubliée)

További szakdolgozat a blogon.

This entry was posted in Napról-napra, dokumentum, mp3 and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply