Hadicsel – újratöltve

Majdnem egy éve – az immár itt megszokott “látnoki” módon – írtam egy hosszabb posztot Hadik András (1710-1790) altábornagyról és a II. (Nagy) Frigyes (1712-1786), porosz királytól meglovasított elefántcsont fuvoláról, amely ma a Nemzeti Múzeumban látható. (Vagyis nem látható, mert csak a digitális gyűjteményben érhető el, itt).

A fuvola a Nemzeti Múzeum műtárgyai között is kiemelkedő helyet foglal el, készítője, Louis Cornet (ca.1678-1741 között volt aktív) Párizsban működtette műhelyét. Ott említettem meg, hogy a hangszer végül a piarista atyák adták tovább egymásnak generációról generációra, akik szerencsés módon valószínűleg fuvolázni is tudtak, és megőrizték a fuvolát az utókornak. A posztban arra is kitértem – itt olvasható: Hadicsel címmel – hogy talán egyikük, Cörver János (1715–1773) még Frigyes udvarában is megfordult és fuvolázott az uralkodóval.

Hadik András altábornagy és a Cornet fuvola

Az ok amiért ezt a témát újra elővettem az, hogy film készül Hadik vállalkozásából, “Berlin megsarcolásából” éspedig rekord költségvetéssel. Hogy miért most, és miért ezt a témát vette elő a filmgyártásunk fogalmam sincs, hiszen a magyar hadtörténet tele van a Hadikéhoz hasonló sztorikkal, százmilliárd forintot is el lehetne költeni és évtizedekig elegendő lenne a téma… Az kétségtelen, hogy Hadik hadművelete nem csak kiemelkedő akció a hadtörténetben, de a tábornagy pályaíve is példa nélküli , gyakorlatilag a Habsburg Birodalom hadügyminisztere és parancsnoka volt, ő kezdeményezte elsőként a jobbágyfelszabadítást és kegyelmet eszközölt ki a Moldvába menekülő székelyeknek – az ő nevét viseli Hadikfalva és Andrásfalva.

Már csak egy kérdés marad: szerepet kap-e a fuvola a filmben vagy csak a Mária Teréziának összeszedett 22 pár kesztyűig jutnak el az alkotók(?), amelynek története – szemben a fuvolával – máig nem bizonyított…  2022-ben megtudjuk.

Talán a film munkálatai ráirányítják a figyelmet a hazai közgyűjteményekben hervadozó fuvolákra, “akiket” kizárólag gumikesztyűs kezek érinthetnek, soha senki meg nem szólaltatja őket és avatott helyreállítás hiányában gondos felügyelet mellett enyésznek…

This entry was posted in Napról-napra and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply