Kritika-Critics

Csengery Kristóf kritikáiból

(1996.03.28). Elhangzott: Fiatal Művészek Pódiuma.
“Kitűnő fiatal fuvolást ismerhettünk meg Czeloth Csetényi Gyula személyében, aki két XX. századi kompozíciót szólaltatott meg; Gyenyiszov és Milhaud egy-egy művét. Czeloth Csetényi Gyula mind az orosz szerző Prelúdium és Ária című darabját, mind a francia hatok jelesének Szonatináját előadva hibátlan hangszeres vértezetben állt a közönség elé. Játékában hatásosan érvényesítette a Prelúdium perpetuum mobile karakterét, majd lágyan megénekelte az ezt követő Ária fátyolos kromatikáját. A Szonatinában nem maradt adósa a jellegzetes franciás pasztellszíneknek és az épp oly nélkülözhetetlen eleganciának. Technikája biztos, hangja sok színű, előadásmódja kultúrált”.

(2004.12.11):
“Járdányi Pál Virág és pillangó című darabja ez alkalommal fuvola-zongora változatban hallahattuk. Légies könnyedségű finoman díszített dallamok szólaltak meg az ábrázoló hajlamú tétel övetelményeinek megfelelően. Ismét átírat volt Darius Milhaud Brazil emlélkek című darabának négy tétele fuvola-zongora változatban. Az előadás könnyed volt és élénken ritmizált, felszínre segítve a zenében megbúvó tánckaraktereket és természetes gesztussal kamatoztatta a tételekben megmutatkozó jazz hatást. Gaubert Szivtje és Wilhelm Popp Vadász galoppja kitűnően alkalmas volt arra, hogy a fuvolaművész felmutassa regisztereinek kiegyenlítettségét, bizonyítsa, hogy ujjai fürgék, legató játéka lágy és képlékeny, staccatója plasztikus és frissen pattogó, egészében véve technikája alkalmas a viruóz darabok megszólaltatására. A karaktereket is élénken és változatosan formálta meg”.


vissza…

Leave a Reply